Łebieniec 4 | działka nr 184 zabudowana budynkiem niemieszkalnym | II przetarg

 • 100 000zł
4, Łebieniec, gmina Wicko, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-360, Polska
 • Działki
 • Rodzaj nieruchomości
 • 500
Przetargi | Licytacje | Oferty
4, Łebieniec, gmina Wicko, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-360, Polska
 • 100 000zł

Overview

 • Działki
 • Rodzaj nieruchomości
 • 500

Opis

Wójt Gminy Wicko ogłasza II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż n/w działki położonej w obrębie Łebieniec, objętej Księgą Wieczysta Nr SL1L/00015076/4, stanowiącej w obowiązującym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego teren zabudowy mieszkaniowo-usługowej, zabudowana budynkiem, uzbrojona:

 

Lp.

Działka nr

Powierzchnia w m²

Cena wywoławcza w zł

Wadium w zł

Postąpienie

Opis

1

184

0,0500

100 000,00

15 000

Nie mniej niż 1% ceny wywoławczej

Działka zabudowana budyniem niemieszkalnym o pow. użytkowej 37,53 m² i pow. zabudowy 44 m²

 

II przetarg ustny nieograniczony odbędzie się w dniu 29.09.2021 r. o godz. 10ºº w Gminnym Ośrodku Kultury i Sportu w Wicku ul. Parkowa 2

 

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium do dnia 27.09.2021 r. na konto bankowe w Banku Spółdzielczym w Łebie Nr 19 9324 0008 0000 3971 2000 0050.

Warunek wniesienia wadium będzie spełniony wówczas, jeżeli środki pieniężne znajdą się na rachunku Urzędu Gminy w Wicku najpóźniej do dnia 27.09.2021 r.

Wadium należy wnieść w pieniądzu.

Do cen osiągniętych w przetargu zostanie doliczony podatek VAT w wys. 23%.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygra zostanie zaliczone na poczet nabycia nieruchomości. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali wadium zostanie zwrócone niezwłocznie po zakończeniu przetargu na konto z którego zostało wpłacone.

Zgodnie z art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.), jeżeli osoba ustalona jako nabywca nieruchomości nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie podanych w zawiadomieniu, organizator przetargu może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Koszty związane z nabyciem nieruchomości ponosi nabywca.

Bliższych informacji można uzyskać pod nr. tel. (59) 8611-182 wew. 126

Uwaga:

 • zastrzega się prawo odstąpienia  od przetargu lub jego unieważnienie z ważnych przyczyn,

Wywieszono na tablicy ogłoszeń w tut. Urzędzie Gminy od dnia 27.08.2021r.
do 29.09.2021r. oraz na stronie internetowej www.bip.wicko.pl

 • Adres 4, Łebieniec, gmina Wicko, powiat lęborski, województwo pomorskie, 84-360, Polska
 • Kod pocztowy 84-360

Szczegóły

 • Cena: 100 000zł
 • Powierzchnia nieruchomości: 500 m²
 • Rodzaj nieruchomości: Działki
 • Status: Przetargi | Licytacje | Oferty

Informacje kontaktowe

przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje

Zapytanie o nieruchomość

Podobne nieruchomości

Porównaj oferty

Porównaj
przetargi_licytacje
 • przetargi_licytacje